Bu haberi 39. Sayı'da, 12. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 1060 kişi tarafından okundu.
KİMYASAL TAŞIMA ARAÇLARI TEMİZLEYİCİLERİ DERNEĞİ; FAALİYET ALANINDA TÜRKİYE’DE TEK YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VE AVRUPA’DAKİ TEK TEMSİLCİMİZ

 

Kimyasal madde taşımacılığı, ulaşım sektörünü en çok meşgul eden ve üzerine en çok düşülen konular arasında yer almaktadır. Yüksek teknik bilgi, donanım ve itina ile yürütülmesi gereken kimyasal madde taşımacılığında; araçların temizliği ve dolayısıyla oluşan atık maddelerin uygun koşullarda bertaraf edilmesi önemli bir yer teşkil etmektedir.

2009 yılında yürürlüğe giren “Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği” ile denetim altına alınan kimyasal ürünleri taşıyan donamımlar kapsamına; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan ekipmanlar (tanker tipi araç ve konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler) taşıma kapları (IBC tank, plastik varil ve bidonlar) dahil edilmiştir.

Kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlendiğinin, “Temizleme Belgesi” ve “Temizleme Etiketi” ile onaylanması zorunluluğu bahsi geçen tebliğ ile belirlenmiştir. “Temizleme Belgesi” ve “Temizleme Etiketi” vermek üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 19.10.2009 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü ile yetkilendirdiği, Türkiye’deki tek kuruluş ise Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği’dir (KTTD).

KTTD, EFTCO (The European Federation of Tank Cleaning Organisations - Avrupa Tank Temizleme Teşkilatları Federasyonu) üyesidir. EFTCO 1999 yılında kurulmuş, on sekiz farklı Avrupa ülkesinin derneklerinin üyesi olduğu bir konfederasyondur. KTTD ise EFTCO’da Türkiye’yi temsil eden tek kuruluştur.

Derneğin, “Temizleme Belgesi” ve “Temizleme Etiketi” vermek gibi iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla; 09.03.2010 tarihinde Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Daha sonraki aşamada Temizleme Belgesi” ve “Temizleme Etiketi” basım işlemlerini gerçekleştirmek üzere, web tabanlı  bir  yazılım hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince onaylanmıştır.

KTTD; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan araç ve ekipmanların temizlemesi konusunda standartlar oluşturulması, temizleme işlemlerinin bu standartlara uygun yapılmasının takip edilmesi ve dernek üyesi tesislerin temizleme sırasında ve sonrasında oluşan atık su ve katı atıkların  Çevre Mevzuatı’na uygun bir şekilde deşarj ve bertaraf etmesi yoluyla hava, su, toprak alıcı ortamlarının korunması gibi amaçlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Tanker, tanker tipi araç veya taşıma kabı temizlemesi işlemi;  üzerinde çalışılan, standartlar geliştirilmekte olan konular arasında yer almakta olup, yıkama tesislerinin ulusal ve uluslararası normlar doğrultusunda gelişmesine paralel olarak güncellenen mevzuat çalışmaları ile çok daha verimli adımlar atılabilecektir.


TÜM HABERLER
YAZARLARIMIZ