Bu haberi 44. Sayı'da, 4. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 1141 kişi tarafından okundu.
“ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN ÜRETİCİLERİ ANALİZ ÇALIŞTAYI” SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANDI

Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Derneği’nin (ARÜSDER), Ankara Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle düzenlediği “Araç Üstü Ekipman Üreticileri Analiz Çalıştayı” sonrası sektörel sonuç raporunun açıklandığı toplantı Ankara’da gerçekleşti.

 

ARÜSDER’e üye olan araç, araç üstü ekipman ve iş makineleri üreticilerinin kümelenme potansiyellerinin belirlenebilmesi için mevcut durumları tespit etme, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri ortaya çıkarma amacıyla organize edilen Araç Üstü Ekipman Üreticileri Analiz Çalıştayı’nda çalışmaların sonuna gelindi. Sonuç bildirgesinin açıklandığı toplantıya, ARÜSDER Başkanı Burhan Fırat, Genel Sekreter Gürbüz Gürer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilay A. Sakarya ve ARÜSDER’e üye firmalardan temsilciler katıldı.

Araç ve araç üstü ekipman sektörünün Ar-Ge ve Ür-Ge kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejiler şu şekilde belirlendi:

Ar-Ge kapasitesi: Sektörde üretilen ürünler ve üretim süreçleri ile ilgili kurumsal ve özel araştırma destekleri araştırılmalı, yararlanılabilir teknolojik kaynakları kullanılmalı (yabancı ortaklar vb.)

İşgücü becerileri ve bulunabilirliği: İşgücü becerilerinin üretim ihtiyacına uygunluk derecesi (nitelikli işgücü ihtiyacı) belirlenmeli, teknik beceriler, sektörel bilgi, şasi üreticilerinden kaynaklı farklı girişimcilik teşebbüsleri değerlendirilmeli

Eğitim ve yetiştirme: firma içi ve dışı teknik eğitim ve yetiştirmeye önem verilmeli, gerekli deneyime sahip eğitmenler araştırılmalı, yeni ürünlere yönelik hızlı teknolojik ve organizasyonel değişim için adaptasyon yeteneği geliştirilmeli

Tedarikçilere yakınlık: Üretimde işlem maliyetlerini azaltan ve firmalar arasında etkileşimi artıran yakındaki birincil ve ikincil tedariki malzeme ve servis kaynakları araştırılmalı

Sermaye bulunurluğu: sektörde faaliyet gösteren firmalar, bu firmalar ile çalışan bankalar, işletme ve kuruluş sermayesi bulunurluğu yeni fırsatlar için başlangıç yatırımı olanakları ve risk sermayesine erişim araştırılıp kullanılmalı

Uzmanlaşmış servisler: ilgili kamu servisleri, teknoloji merkezleri, ihracat desteği, KOBİ merkezleri, tasarım, yönetim, mühendislik danışmanlığı, muhasebe ve hukuk servislerinden yararlanılmalı

Makine yapıcıları ve yazılımcılar: sektörde kullanılan makineleri aletler, test olanakları ve yazılımlar, bu makineleri tasarlayan ve yapan firmalara erişim, inovasyon işbirliğini geliştirmek amacıyla farklı sistem üreticileri ile diğer firmalar arasındaki çalışma ilişkileri gözden geçirilmeli.

Analiz sonuçlarına göre, araç ve araç üstü ekipman sektöründe, işbirliği tabanlı bir ekonomik kalkınma stratejisi ile firma tabanlı ufku dar stratejilerden bütüne bakan bir sistem yaklaşımına geçiş amaçlanmalıdır. Yaklaşımın önemli hedefleri arasında; rekabetçi firma yetkinlikleri yanında firmalar, kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliklerinden doğan ortak yetkinlikleri de rekabetçi üstünlük olarak geliştirmek amaçlanmalıdır. Önemli olan bu yapılarda, hedeflenen işbirliğini ve rekabeti birlikte yürütmek amacıyla tasarlanan küme yaklaşımlarda farklı sektörlerde kullanılan yaklaşımların kullanılmaması gerekliliğidir.


TÜM HABERLER
YAZARLARIMIZ