Bu haberi 58. Sayı'da, 36. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 423 kişi tarafından okundu.
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ

Bu dönemde, toplam üretim 869 bin adet, otomobil üretimi ise 602 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 9 oranında daralarak 411 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında daraldı ve 306 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim yüzde 6 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 7 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 8 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre üretimde yüzde 37 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 5, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 22 geriledi.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 29 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 48 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 714 bin adet, otomobil ihracatı ise 504 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 22, Euro bazında yüzde 26 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,546 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 71 artarak 6,099 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 76 artarak 5,635 Milyar € seviyesine yükseldi.

OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI HAZİRAN AYI SONUÇLARI

 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış ile toplam 869 bin 158 adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 36 artarak 601 bin 586 adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Toplam üretim, Ocak-Haziran dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 894 bin 253 adet olarak gerçekleşti.
 • 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplamda yüzde 6 azalırken, ürün grubu bazında:
 • K. Kamyonda              yüzde   51
 • Minibüste                   yüzde   45
 • B. Kamyonda              yüzde   9
 • Otobüste                    yüzde   4          oranlarında artı ve
 • Midibüste                   yüzde   11
 • Kamyonette               yüzde   11        oranlarında azalma kaydetti.
 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 36 oranında artarak 602 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi yüzde 16 oranında azalarak 25 bin 95 adet oldu.
 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar yüzde 9 oranında azaldı ve 410 bin 609 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)

 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı ve 305 bin 924 adet oldu.
 • 2007–2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 69 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 10 ve ithal otomobil satışları yüzde 16 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 9 oranında arttı.

Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

  

 • 2007–2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

                                   Hafif Ticari Araç (Minibüs + Kamyonet) Satışları

 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 5 , yerli hafif ticari araç satışları yüzde 9 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 oranlarında azaldı.

Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)

 

 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 22 oranında azalarak 9 bin 451 adet, kamyon pazarı yüzde 22 oranında azalarak 8 bin 180 adet, midibüs pazarı yüzde 13 oranında azalarak 816 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 41 oranında azalarak 455 adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 17, otomobil pazarı yüzde 28 artarken, hafif ticari araç pazarı aynı seviyesini korudu ve ağır ticari araç pazarı yüzde 45 oranında düşüş gösterdi.
 • 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 504 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82’sini oluşturan 714 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 29 oranında arttı.
 • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 6 bin 624 adet olarak gerçekleşti.

 


TÜM HABERLER