Bu haberi 62. Sayı'da, 52. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 855 kişi tarafından okundu.
FEV DAY OF FUTURE MOBILITY SOLUTIONS TURKEY 2017

5. FEV Day of Future Mobility Solutions Turkey, 02 Kasım’da Crowne Plaza Asia Hotel’de 270 kişilik bir katılımla gerçekleşti. 42 tanınmış firma ve üniversitenin katıldığı organizasyon yoğun ilgi gördü.

Konuşmacılar; Ford Otosan Motor ve Aktarma Organları Grup Müdürü Ozan Nalcıoğlu, IPCo CEO’su Muhammed Zali, BMC Power Ar-Ge Direktörü Dr. Mehmet Demiroğlu ve Tümosan Genel Müdürü Kurtuluş Öğün ile FEV’in tanınmış üyeleri araç, motor ve güç aktarma organları alanındaki en son teknolojik gelişmeleri ele aldı.

Organizasyon interaktif bir panelin ardından yerel ve uluslararası müşteri ve uzmanlara temasta bulunma fırsatı tanıyan kokteyl ile son buldu.

 

Akıllı araç teknolojilerinden kısaca bahseder misiniz?

Would you give some brief info about intelligent vehicle technology in general?

Today intelligent or “smart” vehicles are equipped with telematics to connect the car to the net and advanced driver assistance systems (ADAS) like a Traffic Jam Assist to support the driver. In the next years we will see an increasing market share of these technologies with additional features. The next level of ADAS will be highly automated driving like a Highway Pilot or Remote Parking functions, while connectivity will be used to up-date vehicle software “over the air” and for new services. 

Günümüzde akıllı araçlar sahip oldukları haberleşme(telematik) modülleri aracılığıyla internete bağlanıp Yoğun Trafik Asistanı gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle(ADAS) sürücüleri desteklemektedir. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojilere yeni özellikler eklendiğini ve bu teknolojilere sahip araçların pazar payının arttığını göreceğiz. Gelişmiş sürüş destek sistemlerinin bir sonraki aşaması Otoyol Pilotu ya da Uzaktan Park gibi ileri otomatik sürüş fonksiyonları olacaktır. Ayrıca araç yazılımları internet üzerinden araca bağlanılarak güncelleştirilebilecektir. Böylece araca yeni fonksiyonların eklenmesi mümkün olacaktır.

FEV’in akıllı araç teknolojileriyle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Would you tell us about FEV's work on intelligent vehicle technology?

FEV is working on a wide range of smart vehicle applications. One focus is on the development of new features for connectivity, automated driving and digital services. The FEV approach is to combine these technologies to get best beneficial systems and features. Hybrid and electric powertrain development at FEV is strongly interacting with the smart vehicles technologies as well. Let me give you one example. The FEV SMARTDRIVE is a full electric vehicle equipped with FEV control units for battery management and powertrain controls. To get the best real-life range out of the battery, FEV developed a predictive cruise control function using data from ADAS sensors like camera, radar and Lidar and applying connectivity (LTE and vehicular communication based on WLAN technology) in order to analyze the route, traffic flow and further boundary conditions to optimize the speed profile for lower energy consumption. In real-life usage we measured efficiency improvements of 7-12%! In addition, the range estimation is supported by a connected cloud service to gather highly accurate and reliable results.

Another focus of our activities is on testing and test systems for ADAS and Connectivity.

Otonom sürüş, bağlanabilirlik (araçlar arası bağlantı ya da araç – altyapı bağlantısı) ve dijital servisler FEV’in yeni teknolojiler geliştirmeye odaklandığı alanlardan birkaçıdır. FEV’in bu alandaki yaklaşımı bu teknolojileri en yararlı sistemleri ve özellikleri oluşturacak şekilde bir araya getirmektir. FEV’de hibrit ve elektrikli güç aktarma elemanlarının geliştirilmesi de akıllı araç teknolojileriyle birlikte sürdürülmektedir. Size bir örnek vereyim. FEV SMARTDRIVE; batarya yönetimi ve güç aktarma organlarının kontrolü için FEV elektronik kontrol ünitelerinin kullanıldığı %100 elektrikli bir araçtır.

Bu aracın menzilinin arttırılması için FEV; kamera, radar, lidar gibi ADAS sensörlerinden elde edilen veriyi kullanan bir Öngörülü Hız Kontrol (Predictive Cruise Control) fonksiyonu geliştirdi.  Bunun için ayrıca LTE, WLAN gibi haberleşme teknolojilerinden oluşan bağlanabilirlik özelliğinden yararlanarak araç rotası, trafik akışı ve diğer sınır koşullarının elde edilip aracın enerji tüketimini düşürecek optimal hız profilinin oluşturulması da sağlanmaktadır. Bu sistemler sayesinde gerçek kullanımda %7 - %12 arasında verimlilik artışı gözlemledik. Bunlara ek olarak, araç menzilinin yüksek doğrulukta ve güvenilir olarak kestirilmesi için bulut servislerinden yararlanmaktayız.

Bu alandaki diğer çalışma alanlarımız ADAS ve Bağlanabilirlik çözümlerinin test edilmesi ve test sistemleridir.

Akıllı araç teknolojileri sayesinde otomobiller her geçen gün otonom sürüşe daha çok yaklaşıyorlar. Otonom sürüşe sahip araçları yollarda ne zaman göreceğiz?

Thanks to intelligent vehicle technology, automobiles are getting closer to autonomous driving day by day. When will vehicles with autonomous driving be seen in the roads?

The biggest challenge for autonomous driving is the infinite variety of boundary conditions like weather, light, traffic, road conditions, obstacles, pedestrians any many more. To drive “anytime and everywhere” autonomously on public roads is not in reach so far. However, “sometimes and somewhere” applications like autonomous people mover or goods transportation on restricted areas we will see within the next 3-5 years. In any case, the legal aspects and restrictions for autonomous driving will be needed to addressed and globally harmonized as well. The main focus today at most of the major OEMs is on highly automated driving – like highway pilot - which will be introduced to the market already in 2018.  

Otonom sürüşün hayata geçirilmesindeki en büyük zorluklar hava durumu, ışık/aydınlatma, trafik, yol koşulları, engeller ve yayalar gibi çok sayıda sınır koşullarının var olmasıdır. Otonom araçların ‘her zaman ve her yerde’ sürülmesi şuan için trafiğe açık yollarda mümkün değildir. Ancak ‘bazen ve bazı yerlerde’ mümkün olan otonom sürüş uygulamalarını trafiğe kapalı sayılabilecek sınırlı alanlarda yük taşıma ve toplu taşıma gibi uygulamalar için önümüzdeki 3-5 yılda görmek mümkün olacaktır. Her durumda otonom sürüşün yasal durumunun ve koşullarının irdelenmesi ve belirlenmesi gereklidir. Günümüzde birçok büyük araç üreticisinin odaklandığı nokta tam otonom sürüşten ziyade 2018 de pazara sunulmaya başlanacak olan Otoyol Pilotu gibi otomatik sürüş fonksiyonlarıdır.

Otonom sürüşe sahip araçlar yola çıktığında yollarda ve insanlarda nasıl bir değişim olacak?

How will vehicles with autonomous driving change in ways and on people when they are on the way?

We will still see a combination of individual, public and shared mobility. While for privately owned cars the focus will be more on highly automated driving features, autonomous driving will be introduced mainly in shared and public transportation. Using mobility services instead of (or in addition to) a private car will be a clear trend in most urban areas with a strong support of smart devices and Apps. This will also have an impact on the overall traffic and parking situation especially in so called mega cities.

Toplu taşımayı, kişisel araçları ve ortak mobilite çözümlerini görmeye devam edeceğiz. Kişisel araçlar için ana odak noktası daha çok ileri otomatik sürüş fonksiyonları üzerine olacaktır. Otonom sürüş temel olarak toplu taşıma ve diğer ulaşım çözümleri için kullanılmaya başlanacaktır. Akıllı cihazlar ve mobil uygulamaların desteğiyle, şehir içinde özel araçlar yerine (ya da özel araçlara ek olarak) paylaşımlı araçların kullanımı yaygınlaşacaktır. Bu durum özellikle mega şehirlerdeki trafik ve park sorununa büyük etki edecektir.

Günümüzde akıllı telefonlar ve bilgisayarların belli ömürleri var. Ancak bir otomobilin ömrünün 10 yıl olduğu belirtiliyor ama bu süre daha fazla uzuyor. Akıllı araç teknolojilerinin ömürleri hakkında bilgi verir misiniz?

Smartphones and computers have a certain lifetime. It is said that the life of a car is about 10 years, hence this time is getting longer in most of the cases. Could you tell me about the lifespan of intelligent vehicle technologies?

This is a very good question. Using connectivity for frequently up-dating the SW “over the air” will be a core feature to keep the vehicle electronics fresh and up-to-date for a reasonable life time. And even the HW might be up-dated or replaced more often than we are used today. The integration of smart devices will become more important as well, following the so called “bring your own device” approach to combine in-vehicle features with smart device features.

Çok güzel bir soru. Araçların bağlanabilirliğinden faydalanarak yazılımlarının internet üzerinden sık olarak güncellenebilmesi araç elektroniğinin makul bir süre boyunca güncel ve ‘yeni’ tutulmasını sağlayacaktır. Araç donanımının şuan alışık olduğumuzdan sık güncellenmesi/değiştirilmesi de gerekebilir. Akıllı cihazların araçlara entegre edilmesi de daha önemli hale gelecektir böylece araçların sahip olduğu özelliklerle, ‘kendi cihazını getir’ yaklaşımıyla ek özellikler birleştirilebilecektir. 

 Günümüzde trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Akıllı araç teknolojilerinin trafik kazalarının azalmasına sağladığı katkılardan bahseder misiniz?

Today, about 90 percent of traffic accidents are caused by driver errors. Would you talk about the contributions of intelligent vehicle technologies to the reduction of traffic accidents?

Obviously this is one of the main drivers for this technology. The introduction of active safety functions like blind spot detection, emergency break or lane keep assist already improved road safety during the last years. With a wider range of smart vehicles functions and an increasing market share, we will see a decreasing number of traffic accidents.

Bu teknolojinin geliştirilmek istenmesinin en temel nedeni sürücü kaynaklı kazaların önlenmesi. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan kör nokta uyarı sistemi, acil fren ya da şerit takip asistanı gibi aktif güvenlik sistemleri sayesinde yol güvenliğinin artması sağlandı. Akıllı araçların pazar paylarının artmasıyla ve bu araçların sahip olduğu fonksiyonların çeşitlenmesiyle trafik kazalarının azaldığını göreceğiz.

Bugün bilgisayar ve akıllı telefon kullanamayan insanlar var. Bu kişilerin akıllı araç teknolojilerine sahip araçları almaları kendileri ve trafik için bir risk oluşturuyor mu?

There are people who cannot use computers and smartphones today. Do these people take the tools with intelligent vehicle technology a risk to themselves and the traffic?

Even when we are talking about very complex technologies, the implementation in the car will be a very simple interface, which will not need special knowledge. All main interactions with the car will be easy understandable, accessible and even featuring voice or gesture control. The so called Human Machine Interface (HMI) is an important part of smart vehicles and already under development today.

Karmaşık teknolojiler üzerine konuşuyor olsak bile bunların kullanıcı arayüzleri oldukça basit olacaktır. Araçla etkileşim kolayca anlaşılabilir ve ulaşılabilir olacak ve kullanıcı ses ya da mimikleriyle araçla etkileşime girebilecektir. İnsan-Makine Arayüzü akıllı araçları oluşturan önemli bir kısımdır ve halihazırda bu alandaki gelişmeler devam etmektedir.

 FEV olarak Türkiye’de de geniş bir mühendis ekibiniz var. Ekip ve akıllı araçlar konusundaki çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz?

Turkey is one of the strategic countries for FEV’s development and advancement due to the fact that Turkey has a good potential of young population and more importantly the quality of education is high. FEV Turkey has a team of engineers who are eager and competent to develop new technologies and new ideas into reality.

FEV Turkey was able to grow 55% this year thanks to its work on the fields of engine and powertrain development, hybrid and electrical vehicle development and autonomous vehicles. It plans to grow even more at 2018.

At the beginning of the 2017, the Smart Vehicles team was founded. The team has already 7 members and they are working on an internal R&D projects which we consider it to be very important. In the near future, we are going to create an autonomous driving platform at Turkey and this will completely be the accomplishment of the FEV Turkey’s.

FEV Turkey aims to support the domestic engine and powertrain development by using its wide range of local and international expertise. Thus, FEV will continue to produce solutions to its customers in the Turkish market. FEV Turkey also aims to be one of the key names in the field of vehicle, engine and powertrain testing.

Türkiye, FEV’in gelişimi için stratejik bir ülke; genç nüfus oldukça fazla ve daha önemlisi eğitim kalitesi yüksek. FEV Türkiye, yeni fikirler ve en son teknolojiler geliştirmeye daima hevesli olan, yüksek kabiliyette ve dinamik bir ekibe sahip. Hem motor ve aktarma organları geliştirilmesi, hem de hibrit-elektrikli araçlar ve otonom araçlar konusundaki çalışmaları ile son 1 yılda %55 büyüme kaydetti. 2018’de ciddi bir ivme ile büyümeye devam etmeyi planlıyor.

2017 başında “Akıllı Araçlar” ekibi kuruldu. Ekip şimdiden 7 kişi oldu ve çok önem verdiğimiz trafik işareti tanıma, şerit tanıma ve takibi, yaya tanıma gibi araştırma projelerimizde çalışmakta. Yakın gelecekte, Türkiye’de de bir otonom sürüş platformu yaratmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu platform FEV Türkiye ekibinin başarısı olacak.

Tüm bu kabiliyetlerimizi dikkate alarak FEV Türkiye motor ve aktarma organları, hibrit-elektrikli araçlar ve otonom araç endüstrilerine yerel ve uluslararası alanda tecrübesi olan ekibiyle destek olmayı hedefliyor. Ayrıca FEV Türkiye olarak geleceğin araçlarına yönelik geliştirme çalışmalarının test edilmesinde güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. 


TÜM HABERLER
YAZARLARIMIZ