Bu haberi 63. Sayı'da, 36. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 288 kişi tarafından okundu.
OTOMOTİV SANAYİ DERNEĞİ

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 16, otomobil üretimi ise yüzde 24 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 544 bin adet, otomobil üretimi ise 1 milyon 48 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 3 oranında daralarak 840 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında daraldı ve 623 bin adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde üretim yüzde 2 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 18 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Kasım dönemine göre üretimde yüzde 31 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı yüzde 1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2 oranlarında artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 7 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 45 seviyesine ulaştı.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 19 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 28 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 216 bin adet, otomobil ihracatı ise 844 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 21, Euro bazında ise yüzde 20 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 26,5 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 49 artarak 10,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 48 artarak 9,6 Milyar € seviyesine yükseldi.

 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış ile toplam 1 milyon 543 bin 587 adet taşıt aracı üretildi.

  • Toplam üretim, Ocak-Kasım dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 592 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

  • 2016 yılı Ocak-Kasım dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı OcakKasım döneminde yüzde 2 artarken, ürün grubu bazında:

 

Ø K. Kamyonda 

yüzde 60

 

Ø Minibüste           

yüzde 25

 

Ø B. Kamyonda 

yüzde 23 

 

Ø Midibüste           

yüzde 6 

oranlarında artı ve

Ø Kamyonette       

yüzde  1  

oranında azalma kaydetti. 

Ø Otobüste ise aynı seviyesini korudu. 

 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artarak 1 milyon 48 bin adet düzeyinde gerçekleşti.  

  • Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi yüzde 4 oranında artarak 49 bin 196 adet oldu.

  • Traktör üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

  2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam satışlar 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azalarak 839 bin 626 adet seviyesinde gerçekleşti. 

  10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)

 

 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azaldı ve 623 bin 65 adet oldu.

 

  • 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 4 ve ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 17 oranında arttı.

    2007–2017 yılı Ocak-Kasım dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 48 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Yerli/Local

106.555

88.231

100.187

120.879

133.091

108.109

83.292

75.223

110.098

100.720

102.265

İthal/Imports

91.561

83.595

55.375

81.342

98.876

78.898

76.912

68.192

90.490

92.194

94.624

Toplam/Total

198.116

171.826

155.562

202.221

231.967

187.007

160.204

143.415

200.588

192.914

196.889

İthalat/Imports (%)

46

49

36

40

43

42

48

48

45

48

48

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 2 , yerli hafif ticari araç satışları yüzde 2 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 3 oranlarında arttı. 

  2017 yılı Ocak-Kasım döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 7 oranında azalarak 19 bin 672 adet, kamyon pazarı yüzde 5 oranında azalarak 17 bin 179 adet, midibüs pazarı yüzde 3 oranında azalarak bin 712 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 37 oranında azalarak 781 adet düzeyinde gerçekleşti.

 Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 25, otomobil pazarı yüzde 36,  hafif ticari araç pazarı yüzde 7 artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 35 oranında düşüş gösterdi. 

Pazar    

10 Yıllık

Ortalama

(x1000)

2017

(x1000)

Değişim %

Toplam

672,8

839,6

24,8

Otomobil

458,0

623,1

36,1

HTA

184,4

196,9

6,8

ATA

30,5

19,7

-35,4

 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 844 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 79’unu oluşturan 1 milyon 216 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 19 oranında arttı.

  • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında,  ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 2 azalarak 12 bin 271 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR/SECTOR

2015

2016

2016

2017

2017/2016  (%)

11 Ay-11 Mo

OTOMOBİL/ P.Cars

604.683

745.709

658.602

844.061

28

TİCARİ ARAÇLAR / CV

387.652

395.673

363.878

371.916

2

   * Kamyonet/Pick-Up

341.834

347.949

320.835

316.156

-1

   * Minibüs/Minibus

38.255

34.790

31.044

41.860

35

   * Kamyon/Truck

1.408

5.521

5.189

6.937

34

   * Midibüs/Midibus

447

915

862

554

-36

   * Otobüs/Bus

5.708

6.498

5.948

6.409

8

TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL

992.335

1.141.382

1.022.480

1.215.977

19

TRAKTÖR/F.TRACTOR

14.932

13.651

12.577

12.271

-2

TOTAL

1.007.267

1.155.033

1.035.057

1.228.248

19

TÜM HABERLER
YAZARLARIMIZ