Bu haberi 63. Sayı'da, 68. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 219 kişi tarafından okundu.
Aralık Ayı SAMEKS Verileri Açıklandı

2017 yılı Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 50,8 değerine geriledi. Sanayi sektörü önceki aya göre 2,3 puan hız kaybederken, hizmet sektörünün 0,3 puanlık artışı, Bileşik Endeksteki düşüşü sınırlandırdı. Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerindeki seyrini Aralık ayında da sürdürdü ve Türkiye ekonomisindeki canlılığa işaret etti.

 Sanayi sektöründe gözlenen hız kaybında, önceki aya göre girdi alımlarının 3,9 puan azalarak 60,5 puana, yeni siparişlerin ise 1,5 puan azalarak 52,7 puana gerilemesi etkili olurken, bu gelişme neticesinde üretim 0,8 puan azalarak 51,2 olarak gerçekleşti. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarındaki 3,5 puanlık yavaşlamaya karşın iş hacmi hız kazanmış, bu durum firmaların nihai mal stokundaki düşüşün sürmesinden kaynaklanmıştır.

 Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 50,8 puanlık değeri, 2017 yılı Aralık ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ediyor. Hem hizmet hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı üzerindeki seyrini sürdürmesi; SAMEKS’teki olumlu görünümün önümüzdeki dönemlerde de süreceğinin sinyalini veriyor.

 1.    Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 2017 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 52,4 seviyesine geriledi. Bu gelişmede firmaların girdi alımlarında meydana gelen 3,9 puanlık yavaşlama belirleyici olurken, buna bağlı olarak sektöre ilişkin yeni siparişler 52,7 seviyesine geriledi.

 Girdi alımları ve yeni siparişlerdeki düşüşe paralel olarak üretim, önceki aya göre hız kaybederek 0,8 puan azalışla 51,2 puana gerildei. Gözlenen bu hız kaybına rağmen sanayi üretimi, 50 referans puanının üzerindeki seyrini sürdürerek  sektördeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

Nihai mal stokunda gözlenen düşüşler, firmaların bu dönemde yeni siparişlere mevcut stoklarını eriterek cevap verdiğini gösterirken, sektöre ilişkin istihdamın önceki aya göre 1,3 puan azalmasına karşın; 50,4 puanla olumlu görünümünü sürdürdüğü görülüyor.

Böylece, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, yılın başından bu yana süregelen olumlu görünümünü Aralık ayında da sürdürdü ve 52,4 puanlık değeriyle sektördeki canlılığa işaret etti.

 a.    Üretim

Sanayi sektörüne ait Üretim Alt Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak; 51,2 seviyesine geriledi. Bu dönemde yeni siparişler ve girdi alımlarının artış hızlarının düşmesi, sektöre yönelik üretimi olumsuz etkiledi.

 b.    Yeni Sipariş

Sanayi sektörüne ait Yeni Sipariş alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak 52,7 seviyesine geriledi. Yeni siparişlerde gözlenen bu düşüşe rağmen endeksin 50 referans değeri üzerindeki seyri, sektördeki canlılığın sürdüğüne işaret ediyor.

  1. c.    Satın Alım

Sanayi sektörüne ait Satın Alım alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 60,5 seviyesine geriledi. Girdi alımlarının 60,5 puanlık bu seviyesi, sanayi sektöründeki canlılığın önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğine işaret ediyor.

 d.    Nihai Mal Stoku

Sanayi sektörüne ait Nihai Mal Stoku alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 50,3 seviyesine yükseldi. Söz konusu azalış, firmaların bu dönemde yeni siparişlere mevcut stoklarını eriterek cevap verdiğini gösteriyor.

 e.    Tedarikçilerin Teslimat Süresi

Sanayi sektörüne ait Tedarikçilerin Teslimat Süresi alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 53,6 seviyesine yükseldi. Firmaların yaklaşık %78’i tedarikçilerin teslimat süresinde gözle görünür bir değişiklik olmadığını ifade etti.

 f.     İstihdam

Sanayi sektörüne ait İstihdam alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 50,4 seviyesine geriledi. Girdi alımlarındaki artışın devam etmesi, sektöre yönelik istihdamın önümüzdeki dönemde de artışta olacağının sinyalini veriyor.

 2.    Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi; 2016 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 51,1 değerine geriledi. Girdi alımlarındaki artışlarda gözlenen hız kaybı, bu dönemde endekste gözlenen düşüşün belirleyicisi oldu.

Önceki aya göre iş hacminde bir miktar toparlanma gözlenmiş olmasına karşın, alt endeksin 48,1 seviyesinde seyretmesi, hizmet sektöründeki durgunluğun yılın son ayında da sürdüğünü gösteriyor. Girdi alımlarının 50 referans değerinin üzerindeki seyrine rağmen iş hacmindeki durgunluğun sürmesi, nihai mal stokunda 2,7’lik bir artışa neden oldu.

Hizmet sektörüne ilişkin istihdam alt endeksi ise önceki aya göre 0,3 puan gerilemiş olmasına karşın; 50,4 puanlık seviyesiyle olumlu görünümünü sürdürdü.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi, 2017 yılı Aralık ayında 51,1 puanla 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürerek sektöre yönelik olumlu görünümün devam ettiğine işaret etti.

 a.    İş Hacmi

Hizmet sektörüne ait İş Hacmi alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 48,1 seviyesine yükseldi. Gözlenen bu artışa rağmen endeksin 50 referans değerinin altındaki seyri, iş hacmine yönelik durgunluğun sürdüğüne işaret ediyor.

 b.    Satın Alım

Hizmet sektörüne ait Satın Alım alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak 59,6 seviyesine geriledi. Endeksin 59,6 puanlık seyri, firmaların sektöre olan güveninin Aralık döneminde de sürdüğüne işaret ediyor.

 c.    Nihai Mal Stoku

Hizmet sektörüne ait Nihai Mal Stoku alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 50,7 seviyesine yükseldi. İş hacmindeki durgunluğa rağmen girdi alımlarının artmaya devam etmesi firmaların stoklarında artışa neden oldu.

  d.    Tedarikçilerin Teslimat Süresi

Hizmet sektörüne ait Tedarikçilerin Teslimat Süresi alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 50,5 seviyesine geriledi. Aralık ayında firmaların yaklaşık %85’i teslimat sürelerinde önemli bir değişim olmadığını ifade etti.

 e.    İstihdam

Hizmet sektörüne ait İstihdam alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 50,4 seviyesine geriledi. Gözlenen bu gerilemeye karşın 50,4 seviyesindeki endeks, hizmet sektörüne ilişkin istihdamın artmaya devam ettiğini gösteriyor.

 YORUM

2017 yılının genelinde 50 referans değerinin üzerinde seyreden SAMEKS, bu dönemde Türkiye ekonomisine dair olumlu bir görünüm arz etmiştir. Yalnızca Ocak ayında referans değerin altında yer alan SAMEKS Bileşik Endeksi, Şubat ayı ile birlikte yükselişe geçmiş ve 2017 yılını 53,4 puan ortalamasıyla kapattı.

Türkiye ekonomisinin %11,1 oranında büyüdüğü yılın üçüncü çeyreğinde, 56,1’lik bir puan ortalaması yakalayan SAMEKS, yılın son çeyreğini ise 52,2 puan ortalamasıyla geride bıraktı. Bu veri ışığında, önceki çeyreğe göre nispeten yavaşlasa da, Türkiye ekonomisinin yılın son çeyreğinde de pozitif büyüme alışkanlığını sürdüreceğini tahmin edebiliriz.

2017 yılı genelinde 55,2 puan ortalamasıyla yılın tamamı için pozitif bir görünüm sunan SAMEKS Sanayi Endeksi, Türkiye ekonomisinde çarkların dönmeye devam ettiğine işaret ediyor. Yılı 52,8 puan ortalamasıyla kapatan SAMEKS Hizmet Endeksi de genel anlamda olumlu bir grafik izledi. Bu bağlamda SAMEKS’in önümüzdeki dönemde de artış grafiğini sürdürmesini bekliyoruz.

                                

Türkiye Ekonomisi

İlk iki çeyrekte %5,3 ve %5,4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 3. çeyrekte ivmesini daha da artırdı ve %11,1 ile son 6 yılın en iyi büyüme oranı gerçekleşmiş oldu. Bu oran Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında yılın 3. çeyreğinde en çok büyüyen ülke olduğunu gösteriyor. Ekonominin bu dönemde ağırlıklı olarak iç taleple büyüdüğü görülse de dış talep de büyümeye pozitif katkı verdi.

%11,1’lik büyüme oranının 7,0 puanı hanehalkı tüketiminden, 0,3 puanı devlet tüketiminden kaynaklandı. Yatırımların katkısı 3,6 puanla oldukça olumluyken, net dış talebin katkısının 0,3 puanda kaldığı görülmektedir. Bu tablo yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinde lokomotifin iç talep olduğuna işaret ederken, yıl genelinde artış kaydeden ihracattan destek alan net dış talep 0,3 puanla büyümeye cüzi bir destek verdi.

Yatırımlardaki artışın yalnızca inşaat sektörü yatırımlarından kaynaklanmaması, sanayi sektörü adına büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımlarının da %34,0 oranında artış kaydetmesi; Türkiye ekonomisi adına bir diğer olumlu gelişme oldu. Yatırımlardaki artışın sürmesi, reel sektörün ekonomiye olan güveninin sürdüğüne işaret etmesi bakımından da oldukça önemli bir gelişme olarak görüldü.

Ekonomi yönetimi tarafından alınan ek tedbir ve teşviklerle üçüncü çeyrekte 4 ana faaliyet kolunda da genişleme gözlendi. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ekonomiye enjekte edilen ek kaynakların, vergi indirimlerinin ve ihracattaki canlanmanın büyümeyi harekete geçirdiği görülüyor. 2018 yılında da hizmetler, sanayi, tarım ve inşaat sektörünün canlılığını sürdürmesi bekleniyor. Bilhassa imalat sanayiinde gerçekleşen %15,2’lik artışla %14,8 oranında genişleyen sanayi sektörü, önümüzdeki dönem için umut veriyor.

 Sanayi Üretimi: Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Ekim ayında, aylık bazda cüzi bir artış gösterirken ve yıllık bazda beklentileri aşmış ve yılın son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları için olumlu bir görünüm arz etmiştir. Bu dönemde, aylık bazda sanayi üretimi %0,7 artarken, yıllık bazda sanayi üretimi %7,3 artış kaydetti.

Aylık bazda gerçekleşen %0,7 oranındaki artışta imalat sanayii sektöründe gözlenen artış etkili oldu. Bu dönemde imalat sanayii sektörü endeksi önceki aya göre %1,3 artış kaydederken; %2,2 azalan madencilik ve taşocakçılığı sektörü ve %1,9 azalan elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi endeksteki artışı sınırlandırdı.

Senelik bazda gerçekleşen %7,3’lük artışta ise %7,7 oranında artış kaydeden imalat sanayii sektörü endeksi belirleyici olurken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ve madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi de sırasıyla %7,3 ve %0,5 artış kaydetti. Böylece yıllık bazda sanayi üretiminde ise trendi toplamda 13 aya çıktı.

Kasım 2017 döneminde ise SAMEKS Sanayi Endeksi önceki aya göre 2,1 puan artarak 54,7 seviyesine yükseldi. Bu veri ışığında TÜİK Sanayi Üretim Endeksi’nin önümüzdeki dönemde de artışını sürdüreceğini öngörebiliriz.

 


TÜM HABERLER
ajans365.com.tr