Bu haberi 65. Sayı'da, 4. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 340 kişi tarafından okundu.
Atlas Atık Yönetimi Sektöründe Açık Ara Önde Gidiyor
 • Merhaba, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

Atlas İnşaat bünyesinde kurulan Atlas Atık Yönetimi’nin hedefi; oluşan her tür atığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmelikler çerçevesinde günümüzün son teknoloji ve sistemlerini kullanarak toplamak, geri dönüşümünü sağlamak, sıfır atık politikasını benimseyerek tamamına yakınını bertaraf etmek, yenilenebilir enerji ve geri kazanım sağlamaktır.

Bunun için teknolojisi tüm dünyada kabul edilmiş tesisler kurarak daha temiz, daha sağlıklı, yaşanabilir ortamlar temel hedefimizdir. Evsel nitelikli katı atıkların kaynağında ambalaj atıkları, organik atık ve diğer atıklar olarak üç ana kategoriye ayrılarak toplanmasını sağlamak, ambalaj atıklarını geri dönüşüme tabi tutmak, organik evsel atıklar, büyükbaş hayvan gübresi, kanatlı hayvan gübresi, pazar ve hal atıkları ve tarımsal atıklar, organik fermantasyon ile elektrik ve ısı elde etmek, kalan artığı topraklarımızın ihtiyaç duyduğu organik gübre olarak işlemek, depolanacak atık miktarını (inorganik) minimize etmek başlıca hedeflerimizdendir.

 • Atlas Atık Yönetimi Hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ana faaliyet alanlarımız; katı atık yönetimi, kent temizliği için araç çalıştırılması, ambalaj atık yönetimi ambalaj atıkları toplama ve ayrıştırma tesisi kurma ve işletme, entegre katı atık yönetimi, ikili toplama sistemine uygun katı atıkların toplanması ve taşınması, geri dönüşüm, ayrıştırma ve atık hazırlama tesisleri kurma ve işletme, biyometanizasyon gazından (biyogaz) enerji üretimi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurma ve işletme, düzenli depolama sahası yapımı, işletilmesi ve depolama gazından enerji üretimi, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu, transfer istasyonu kurma ve işletme gibi konulardır.

Şu anda devam eden faaliyetlerimiz;

• Şişli Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi İşletilmesi.
 Şişli ilçesi dahilindeki kent temizliği için araç çalıştırılması.

• Sancaktepe ilçesi dahilindeki kent temizliği için araç çalıştırılması.

• Elazığ ili tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi.

• Bolu ili tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi.

•Osmaniye ili tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi.

• Osmaniye ili katı atık entegre yönetim sisteminin kurulması, gerekli tesislerin yapımı ve işletilmesi (düzenli depolama sahasının işletilmesi, ambalaj atık ayrıştırma tesisi kurma ve işletme, mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi işletilmesi, vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu, 3 adet atık transfer istasyonu yapımı, işletilmesi ve atıkların transferi, vahşi depolama sahalarından yatay ve dikey borularla elektrik elde edilmesi).

 • Burdur ili katı atık entegre yönetim sisteminin kurulması, gerekli tesislerin yapımı ve işletilmesi (düzenli depolama sahasının işletilmesi, ambalaj atık ayrıştırma tesisi kurma ve işletme, mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi işletilmesi, vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu, 3 adet atık transfer istasyonu yapımı, işletilmesi ve atıkların transferi, vahşi depolama sahalarından yatay ve dikey borularla elektrik elde edilmesi).
 • Edirne ili katı atık entegre yönetim sisteminin kurulması, gerekli tesislerin yapımı ve işletilmesi (düzenli depolama sahasının işletilmesi, ambalaj atık ayrıştırma tesisi kurma ve işletme, mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi işletilmesi, düzenli depolama sahasından yatay borularla elektrik elde edilmesi).
 • Atlas Atık Yönetimi olarak farkınız nedir? Sizi sektördeki diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?

Sektörümüzdeki en temel problem bilinçlendirme çalışmalarının yetersizliğidir. Biz tüm gayretimizle özverili olarak çalışsak da atıklar kaynağında ayrıştırılmadığı için atık yönetimi çalışmalarımız aksamaktadır.

Toplumda bu konuda yeterli bilincin oluşmaması, her geçen gün artan nüfusla birlikte önemli bir sorun haline gelmektedir. Şu an yapılan bilinçlendirme çalışmalarının ve eğitimlerinin anaokullarına kadar indirgenmiş olması bizler için ümit vericidir. Daha önceki düzenlenmiş olan fuarlarda olduğu gibi  REW 2018 fuarında da birincil hedefimiz gelecek nesillerin, çevre ve atık yönetimi konusunda farkındalığının oluşturulmasıdır. Atlas Atık Yönetimi olarak bizler “Geleceğe enerjin kalsın” sloganıyla sıfır atık projesini benimseyerek çalışıyoruz.

 • Şu an Atlas Atık Yönetimi istediğiniz konumda mı?

Sıfır atık projesi kapsamında Atlas Atık Yönetimi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirerek,  atık sektörüne yön veren lider firmalar arasında en üstte olmayı hedeflemekteyiz.

 • Atlas Atık Yönetiminin ileriki dönemlerde hedefleri nelerdir?

Atık yönetimi kapsamında, yaşam alanı ve doğaya olan hassasiyetimiz ile doğru teknoloji ve ekipmanlarla yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri her detayı itina ile irdeleyerek gerçekleştirmekteyiz.

Hedeflerimize ulaşma doğrultusunda evsel, ambalaj ve tıbbi atıkların bertarafında en uygun metodları kullanarak faaliyetlerimizi özenle yaparak, doğaya zarar vermeden emin adımlarla ilerlemekteyiz.

 • Ürünlerinizde yeni teknolojiler nelerdir?
  Hizmet olarak en  yeni ve en  iyi teknolojiyi kullanmak yurt dışındaki sistemlerin ülkemize uyarlanması hususunda sürekli olarak yeniliklere açık bir şekilde sürdürülebilir bir çevre için faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
 • Rew fuarı beklentilerinizi karşıladı mı?

Standımıza ilgi oldukça yoğundu. Fuar süresinin hemen hemen tamamını ziyaretçilerimizle toplantılar yaparak geçirdik. Stant tasarımımızla   çevreye olan saygımızı ve işimize gösterdiğimiz önemi ortaya çıkarmak  ana hedefimizdi. Bunuda 2018 REW  fuarının gözdesi haline gelen aracımızla ile gerçekleştirdik.

Fakat 14. Sü düzenlenen REW fuarına katılımcı ve ziyaretçi sayısının her geçen yıl azaldığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

 • Radüs dergisi ile ilgili fikirlerinizi alabilir miyiz?

  Sektörün nabzını ölçen ve farkındalığın artırılması hususunda elinden geleni yapan, zaman zaman farklı konulara değinen, severek ve beğeni ile izlediğimiz sektörel dergidir.

TÜM HABERLER
YAZARLARIMIZ