Bu haberi 65. Sayı'da, 34. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 253 kişi tarafından okundu.
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ “2017 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU” NU AÇIKLADI

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam üretim yüzde 14, otomobil üretimi ise yüzde 20 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 696 bin adet, otomobil üretimi ise 1 milyon 143 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılında toplam pazar yüzde 3 oranında daralarak 980 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında daraldı ve 723 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılında üretim yüzde 3 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılına göre üretimde yüzde 32 azalma gerçekleşti. 2016 yılına göre ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 oranında artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar aynı seviyesini korudu. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 44 seviyesine ulaştı.

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 17 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 24 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 20, Euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 29 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 41 artarak 11,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 39 artarak 10,5 Milyar € seviyesine yükseldi.

 • 2017 yılında, önceki yıla göre yüzde 14 artış ile toplam 1 milyon 695 bin 731 adet taşıt aracı üretildi.

· Toplam üretim sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

 • 2017 yılında traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 749 bin 572 adet olarak gerçekleşti.
 • 2016 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılında yüzde 3 artarken, ürün grubu bazında üretim:
 • K. Kamyonda

yüzde

62

 

 • B. Kamyonda

yüzde

31

 • Minibüste

yüzde

24

 • Midibüste

yüzde

12

ve

 • Otobüste

yüzde 1

 

oranlarında artı.

 • Kamyonette ise üretim aynı seviyesini korudu.
 • 2017 yılında otomobil üretimi, 2016 yılına göre yüzde 20 oranında artarak 1 milyon 143 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

· Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 • 2017 yılında traktör üretimi yüzde 6 oranında artarak 53 bin 841 adet oldu.

· Traktör üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 • 2017 yılında toplam satışlar 2016 yılına göre yüzde 3 oranında azalarak 980 bin 277 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)

 
   

 

 

 • 2017 yılında otomobil satışları, 2016 yılına göre yüzde 5 oranında azaldı ve 722 bin 759 adet oldu.
 • 2007–2017 yıllarına ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılında yüzde 70 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2017 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görülmektedir.

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Yerli/Local

120.740

99.205

126.277

155.634

179.488

146.604

147.128

157.349

187.881

191.893

216.791

İthal/Imports

236.725

206.793

243.542

354.150

414.031

409.676

517.527

429.982

537.715

565.045

505.968

Toplam/Total

357.465

305.998

369.819

509.784

593.519

556.280

664.655

587.331

725.596

756.938

722.759

İthalat/Imports (%)

66

68

66

69

70

74

78

73

74

75

70


 • 2017 yılında geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 5 ve ithal otomobil satışları

yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 13 oranında arttı.

 • 2007–2017 yıllarına ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılında yüzde 47 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Yerli/Local

128.965

96.957

121.417

149.720

158.586

129.399

98.778

98.224

135.199

118.971

123.515

İthal/Imports

108.332

91.068

65.890

101.409

112.334

92.082

89.945

82.126

107.222

107.811

109.920

Toplam/Total

237.297

188.025

187.307

251.129

270.920

221.481

188.723

180.350

242.421

226.782

233.435

İthalat/Imports (%)

46

48

35

40

41

42

48

46

44

48

47

 

 • 2017 yılında geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 3 , yerli hafif ticari araç satışları yüzde 4 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 2 oranlarında arttı.
 
   

 

 

 • 2017 yılında; bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı aynı seviyesini koruyarak 24 bin 83 adet, kamyon pazarı yüzde 1 oranında artarak 21 bin 67 adet, midibüs pazarı yüzde 5 oranında artarak 2 bin 120 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 34 oranında azalarak 896 adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 pazarına baz etkisinden arındırılarak bakıldığında 2015 yılına göre daralma, ağır ticari araç grubu ve kamyonda yüzde 44 , midibüste yüzde 36 ve otobüste yüzde 56 seviyelerine ulaştı.
 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılında toplam pazar yüzde 23, otomobil pazarı yüzde 33, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 32 oranında düşüş gösterdi.

 

 

Pazar

10 Yıllık

Ortalama (x1000)

2017 (x1000)

Değişim

%

Toplam

797,8

980,3

22,9

Otomobil

542,7

722,8

33,2

HTA

219,4

233,4

6,4

ATA

35,6

24,1

-32,4

 

 • 2017 yılında 921 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 80’ini oluşturan 1 milyon 333 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 17 oranında arttı.
  • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında, ticari araç ihracatı yüzde 4 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2016 yılına göre yüzde 4 azalarak 13 bin 123 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

 

 

SEKTÖR/SECTOR

 

2015

 

2016

 

2017

 

2017/2016 (%)

OTOMOBİL/ P.Cars

604.683

745.709

921.354

24

TİCARİ ARAÇLAR / CV

387.652

395.673

411.440

4

* Kamyonet/Pick-Up

341.834

347.949

350.108

1

* Minibüs/Minibus

38.255

34.790

45.794

32

* Kamyon/Truck

1.408

5.521

7.800

41

* Midibüs/Midibus

447

915

710

-22

* Otobüs/Bus

5.708

6.498

7.028

8

TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL

992.335

1.141.382

1.332.794

17

TRAKTÖR/F.TRACTOR

14.932

13.651

13.123

-4

TOTAL

1.007.267

1.155.033

1.345.917

17

 

 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılında toplam ihracat, 2016 yılına göre

yüzde 20 oranında arttı ve 28,987 milyar $ oldu. Euro bazında da yüzde 17 artarak 25,716 milyar

€ olarak gerçekleşti.

 • Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 25, yan sanayi ihracatı yüzde 10 oranında arttı.

TÜM HABERLER
YAZARLARIMIZ