Bu haberi 68. Sayı'da, 34. sayfada bulabilirsiniz.
Bu haber sizden önce 66 kişi tarafından okundu.
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ “2018 NİSAN AYI DEĞERLENDİRME RAPORU” NU AÇIKLADI

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, otomobil üretimi ise yüzde 6 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 563 bin 695 adet, otomobil üretimi ise 375 bin 957 adet düzeyinde gerçekleşti.

 

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede, 236 bin 804 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 2 oranında arttı ve 177 bin 418 adet olarak gerçekleşti.

 

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 10 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 8, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 33 seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Nisan dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 29 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti.

 

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 461 bin 495 adet, otomobil ihracatı ise 315 bin 225 adet düzeyinde gerçekleşti.

 

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında yüzde 20 artarken, Euro bazında ise yüzde 4 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 11,344 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 artarak 4,537 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 3,690 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında azalarak

toplam 563 bin 695 adet taşıt aracı üretildi.

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 582 bin 77 adet olarak

gerçekleşti.

 

 • 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde

yüzde 10 artarken, ürün grubu bazında üretim:

 

 

 • B. Kamyonda

yüzde

66

 

 • Midibüste

yüzde

25

 • Kamyonette

yüzde

8

 • Minibüste

yüzde

6

 • K. Kamyonda

yüzde

1

oranlarında artarken,

 • Otobüste

yüzde

7

oranında azaldı.

 

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil üretimi, 2017 yılına göre yüzde 6 oranında azalarak 375 bin 957 adet düzeyinde gerçekleşti.

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör üretimi yüzde 12 oranında artarak 18 bin 382 adet oldu.

 

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam satışlar 2017 yılı aynı dönemine paralel seviyede 236 bin 804 adet seviyesinde gerçekleşti.

 

10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000)

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2

oranında arttı ve 177 bin 418 adet oldu.

 

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görülmektedir.

 

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 2, yerli otomobil satışları yüzde 11 oranında arttı, ithal otomobil satışları ise yüzde 2 oranında azaldı.

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 49 olarak gerçekleşti.

 

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 10, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 10 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 11 oranlarında azaldı.

 

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

 


 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 29 artarak 7 bin 248 adet, kamyon pazarı yüzde 33 oranında artarak 6 bin 339 adet, midibüs pazarı yüzde 8 oranında artarak 620 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 8 oranında azalarak 289 adet düzeyinde gerçekleşti.

 

 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 9, otomobil pazarı yüzde 18 artarken; hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 27 oranında düşüş gösterdi.

 

 

Pazar

10 Yıllık

Ortalama (x1000)

2018 (x1000)

Değişim

%

Toplam

217,8

236,8

8,7

Otomobil

150,1

177,4

18,2

HTA

57,8

52,1

-9,8

ATA

10,0

7,2

-27,4

 

 

 

 • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 315 bin 225 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82’sini oluşturan 461 bin 495 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 oranında azaldı.
  • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 8 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre yüzde 9 azalarak 4 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)


 

 

 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam ihracat, 2017 yılına göre yüzde 20 oranında arttı ve 11,344 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 4 artarak 9,224 milyar € olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18, yan sanayi ihracatı yüzde 24 oranında arttı


TÜM HABERLER
ajans365.com.tr