Tuğba GÜZEL

Tuğba GÜZEL

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Beyan Dönemi

Birçok resmi süreçte olduğu gibi, Çevresel anlamda da bir beyan dönemi bulunmaktadır. Senenin başlangıcından itibaren mart ayı sonuna kadar, çevresel beyanların tamamlanması gerekmektedir. Birçok çevresel beyan olmakla birlikte, atık yağ,...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Atık Yönetimi – 2

Geçtiğimiz ay genel özellikleri ile bahsettiğim 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümlerini daha detaylı olarak izah etmeye çalışacağım. Geçtiğimiz ay atık kodlarının...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Atık Yönetimi – 1

Sanayi kuruluşlarında atık yönetimi, gönüllülük esasından çıkıp yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Üretimden ve çalışanlardan kaynaklı atıklar, mevzuatlar doğrultusunda belirli bir prosedürler yerine getirilerek yönetilmelidir. Bu kapsamda, çerçeve bir yönetmelik...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Tehlikesiz Atıklar…

Bu sayıda Resmi sorumluluk olarak yeni gündeme gelmiş Tehlikesiz Atık uygulamasından bahsedeceğim. Daha önceki yazılarımda bahsettiğim gibi, • Belediye Atıkları (Evsel Nitelikli Katı Atıklar) • Ambalaj Atıkları • Tehlikeli Atıklar...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Hava Kirliliği

Merhabalar, Bu ay sizlere Hava Kirliliği ile ilgili işletmelerin sorumluluklarından bahsedeceğim. 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı, “Sanayi ve...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Temmuz ayında yazdığım yazıda, özet olarak bilgi vermeye çalıştığım Çevre Mevzuatı ile ilgili detaylı değerlendirmeye “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ile başlayacağım. 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Çevre Sorumlulukları

Geçmiş yazılarımda çevre mevzuatı ve uygulamalarının giderek önemli hale geldiğini, çevre görevlisi veya danışman firma ile çalışma zorunluluğunu ve çevre cezalarının ölçeği ile ilgili genel bilgileri paylaşmıştım. Bu sayıda ise,...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Çevre Denetimlerine Dikkat!

Çevre düzeni ve korunması adına yapılan harcamalar, genellikle, üreticiye ekstra maliyet olarak görünmektedir. Fakat dünyada yıllardır var olan ve ülkemizde de henüz oturmaya başlayan sistem ile bu durum, yasal zorunluluklar...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Sürdürebilir Çevre

Hızlı nüfus artışı ile birlikte insanoğlunun ihtiyaçları da aynı oranda artış göstermiştir. Buna bağlı olarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sanayide hızlı büyüme kaçınılmaz hale gelmiştir. İnsanların daha önceden lüks olarak karşıladığı,...