Furkan ÇALIŞKAN

Furkan ÇALIŞKAN

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Teknoloji Geliştirme Merkezleri

Çünkü her yeni teknolojinin bir ‘ürün’ olarak hayata karışması, bir başka deyişle ticarileşmesi gerekiyor. Hepsi için gerekli olan ise işbirliği... Girişimcilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin, tabir-i caizse kol kola yürümeleri; değişen...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Bazı İlkler…

İLK EMEKLİ MAAŞI Almanya’da, Bismark’ın 1889 yılının Haziran ayında hazırlattığı Emeklilik Sigortası Yasası, 1 Ocak 1891 yılından itibaren yürürlüğe girdi ve yasaya göre 16 yaşının üzerinde olup da, hiçbir iş...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Osmanlı’dan Bir Hikaye

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra şehrin imarı ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bir cami inşaatında kullanılmak üzere de iki adet mermer sütununu Atik Sinan (Khristodoulos) isimli Rum mimara teslim...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Leasing…

Şirketlerin, yatırım mallarının satın alınması yerine kiralanarak kullanımının sağlanması ile işletme sermayesinin diğer ihtiyaçları karşılamak ve karlılığı arttırmak için finanse edilmesini düşünmelerinden kaynaklı yöneldikleri bir durumdur. Bir nevi kredi kullanmak...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Sosyal Medya

Tanım olarak; tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemi olarak kabul görüyor. Ayrıca sosyal medya, kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Mevduat

Mevduatı, genel anlamıyla belli bir süre sonunda ya da istenildiği zaman çekilmek üzere bankalara faiz karşılığında yatırılan para olarak tanımlamak mümkündür. Mevduat; tasarruf mevduatı, ticari mevduat, bankalar mevduatı, resmi mevduat...

Page 1 of 3 1 2 3