Melayib BİLGİN

Melayib BİLGİN

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Arıtma Çamurları

Arıtma çamurları su ve atıksu tesislerinin işletilmesi sırasında veya sonrasında oluşan bir yan üründür. Çamur bertaraf etme işlemleri arıtma tesisinin toplam yatırım masrafının %20-%30’ unu, işletim masrafının ise %50’ sini...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Tehlikeli Atıklar

Atık en basit tanımı ile ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız maddelerin, o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan sonra atılan kısmıdır. Dünyamızda her yıl milyarlarca ton atık oluşmakta ve bu atık miktarı...

Alacaklı Konumdaki Bankalara Karşı, Müteselsil Kefil Sıfatına Haiz Şirket Ortağının İleri Sürebileceği Defi Hakları

Biyogaz

1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal/m3’tür. 1 m3 biyogaz; 0,62 litre gazyağı, 1,46 kg odun kömürü, 3,47 kg odun ve 4,70 kWh elektrik enerjisi eşdeğerindedir. Aynı zamanda 1...